اولین همایش بین المللی انجمن

ICOR 2019 آدرس سایت: http://icor-isr.com/

اولین همایش بین ­المللی رئولوژی طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸ (۱۸-۱۷ دسامبر ۲۰۱۹) در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در زمینه ­های موضوعی زیر برگزار شد.

po
po