اولین همایش بین المللی رئولوژی

02

 

اولین کنفرانس بین المللی رئولوژی (ICOR 2019) از سوی انجمن رئولوژی ایران و با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران  طی روزهای ۲۶ و۲۷ آذر ماه ۹۸   در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.