خبرنامه شماره ۱

در خبرنامه شماره ۱ می‎خوانید:

  • سرمقاله
  • تأسیس انجمن رئولوژی ایران
  • معرفی اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره و بازرسان انجمن
  • معرفی انجمن‎های رئولوژی دنیا
  • فراخوان همایش