خبرنامه شماره ۳

در خبرنامه شماره ۳ می‎خوانید:

  • سرمقاله
  • اطلاعات کنفرانس‎ها
  • آشنایی با رئولوژی – ۲
  • عضویت انجمن در کنگره بین‎المللی رئولوژی
  • حضور انجمن رئولوژی در دوازدهمین سمینار بین‎المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
  • فراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط