خبرنامه شماره ۴

در خبرنامه شماره ۴ می‎خوانید:

  • سرمقاله
  • شیمی – رئولوژی
  • عضویت انجمن در کنگره بین‎المللی رئولوژی
  • پوستر دومین همایش
  • اولین سخن‌رانی انجمن
  • فراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط