دومین همایش بین المللی انجمن

دومین همایش بین­ المللی رئولوژی توسط انجمن رئولوژی ایران و با همکاری دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه سال۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

Square geometric abstract background, paper art design for cover design, book template, poster, cd cover illustration, flyer, website background
Square geometric abstract background, paper art design for cover design, book template, poster, cd cover illustration, flyer, website background