عضویت انجمن در کنگره بین‎المللی رئولوژی (ICR)

     کنگره بین‎المللی رئولوژی (International Congress on Rheology) در سال ۱۹۵۳ در آکسفورد انگلستان تشکیل شد. هدف ICR ، ارائه علایق گروه‎های سازمان‎یافته‎ای از رئولوژی‎دانان مانند: انجمن‎ها و رئولوژی‎دانان مستقل از تمام دنیا با توجه به جنبه‎های بین‎المللی تبادل اطلاعات، انتشار دانش و گسترش علم رئولوژی است.

     از آنجایی که  انجمن رئولوژی متقاضی به ملحق شدن به کمیته بین المللی ICR بود، توانست با ارائه مدارک و تاکید بر لزوم الحاق‎شدن انجمن رئولوژی ایران به ICR به عنوان تشکلی نوپا به منظور ارتقای سطح علم رئولوژی و فراهم‎آوردن بستر مناسب برای رشد رئولوژی‎دانان جوان کشور موفق به جلب نظر اعضای کمیته بین‎المللی ICR شود.

     این جلسه در توکیو ژاپن برگزارشد. (مشاهده وب‎سایت) بنا به پیشنهاد اعضای کمیته ICR انجمن رئولوژی ایران به لحاظ منطقه‎ای به انجمن رئولوژی اروپا AERC محلق می‎شود.