اولین همایش بین المللی انجمن

اولین همایش بین ­المللی رئولوژی طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸ (۱۸-۱۷ دسامبر ۲۰۱۹) در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

IPPI_Rheology_0109

IMG_1308