درباره انجمن رئولوژی

شرکت پیوسته در کنفرانس‎های بین‎المللی انجمن رئولوژی آمریکا و اروپا موجب شد تا با هم‎اندیشی با چند تن از رئولوژی‎دانان مجرب ایران به تاسیس انجمن رئولوژی ایران مبادرت شود. با توجه به میان رشته‎ای بودن این علم و ضرورت شناساندن آن، هیئت موسس از مراکز دانشگاهی و علمی مختلف تشکیل و پس از پی‎گیری‎های فراوان انجمن رئولوژی ایران تاسیس شد. محور اصلی اهداف این گسترش دانش رئولوژی و معرفی کاربرد آن در صنایع رنگ، نساجی، غذایی و دارویی، نفت، گاز و پتروشیمی، فیزیک کاربردی، صنایع هوافضا و خودروسازی، ارائه دیدگاه‎های رئولوژی جدید در حوزه‎های بین‎المللی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم کشور و حضور حداکثری در عرصه‎های علمی بین‎المللی به منظور شناساندن توانمندی‎های بالقوه علمی کشور در این زمینه است.

بدین منظور در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ مجمع عموعی با تعداد حدود ۱۰۰ عضو پیوسته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر برگزار شد. در این جلسه با نظارت نماینده محترم کمیسیون انجمن‎های علمی سرکار خانم آموزگار و حضور اعضا، هیئت مدیره انجمن متشکل از ۷ عضو اصلی، ۲ عضو علی‎البدل و ۱ بازرس اصلی و ۱ بازرس علی‎البدل انتخاب شدند.