دومین همایش بین المللی انجمن

دومین همایش بین­ المللی رئولوژی توسط انجمن رئولوژی ایران و با همکاری دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه سال۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد.

20211214_084921

00002